Km-vergoedingen

Indexering kilometervergoeding De kilometervergoeding wordt traditioneel rond eind juni van elk jaar aangepast. Dat betekent dat de kilometervergoeding ook voor vrijwilligers aangepast is. Het maximumbedrag van de km-vergoeding bedraagt van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023: 0,4170 euro/km. Lees hier hoe men tot dat bedrag is gekomen. Opgelet: volg de correcte spelregels en bescherm […]

Vrijwilligerswerk of verenigingswerk?

Vrijwilligerswerk of verenigingswerk artikel17

Inleiding: werken is niet hetzelfde als arbeid verrichten Vrijwilligerswerk is iets anders dan arbeid verrichten voor een werkgever. Het onderscheidt zich ook wezenlijk van wat men Verenigingswerk noemt. Voor alle duidelijkheid, het Verenigingswerk is afgeschaft, er bestaat nu een regeling onder wat men Artikel 17 noemt. Je zal in veel teksten nog wel ‘verenigingswerk’ lezen. […]