Gratis vrijwilligersverzekering

Het engagement van de vele vrijwilligers aan een warme en solidaire Vlaamse samenleving is van onschatbare waarde. De erkenning die de samenleving en overheid kan uitdrukken voor dat vrijwillig engagement, zit in het creëren van een vrijwilligersvriendelijk klimaat. Daarom zorgt Vlaanderen voor een gratis vrijwilligersverzekering. Je kan bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om je erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen, ook de Brusselse organisaties (waarvan de voertaal het Nederlands is).

Doe je aanvraag op het digitaal loket

Lees ook:

© Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw - Disclaimer - Privacyverklaring & Cookie-policy - Contact