Vlaanderen Helpt: meer dan 1 op 5 is nieuwe vrijwilliger

Bij de eerste coronagolf in maart riep de Vlaamse regering op om je als vrijwilliger te registreren op het platform Vlaanderen Helpt. 1868 van de geregistreerden vulden vervolgens in augustus en september een bevraging in van de vakgroep Sociologie van Universiteit Gent i.s.m. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Meer dan 1 op 5 (22 %) geeft aan […]

Gewone forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers in 2021

Vers van de pers. Vanaf 1 januari 2021 bedraagt de gewone forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers maximaal € 35,41 per dag en € 1416,16 per jaar. Die vergoeding mag je geven zonder vereiste bewijsstukken. Nuttige links: Lees meer over de verschillende kosten en vergoedingen voor vrijwilligers. Lees meer over de indexering en de berekeningswijze.

Explosie van vrijwillige energie in coronatijden

De coronacrisis bracht een spontane uitbarsting van vrijwillige energie op gang. Dat had niemand ooit kunnen dromen. Gelukkig stonden lokale besturen meteen klaar om deze stroom succesvol te kanaliseren. Hoe deden ze dat en zullen ze de inzet ook verduurzamen? De Warmste Week zet in op deze vrijwillige energie en ook hier kunnen de lokale […]

Toekomst Verenigingswerk onzeker

Het Grondwettelijk Hof velde eerder dit jaar een Arrest dat het KB dat o.a. het verenigingswerk regelt, vernietigt.  Het Verenigingswerk in deze vorm houdt dus op 31 december 2020 op te bestaan. Het is momenteel helemaal niet zeker dat er volgend jaar een nieuwe regeling komt. Een wetsvoorstel van juli moest dit mogelijk maken maar hierop heeft de […]

Verbind je gemeente dankzij Warme Buurten

Via het online buurtplatform Warme Buurten van vzw ZukZuk kunnen buren elkaar leren kennen en/of een helpende hand toesteken. Lokale non-profit organisaties kunnen de site gebruiken om zorgnetwerken uit te bouwen en buurtactiviteiten te organiseren. Het platform biedt ook de mogelijkheid om per buurt (burger)initiatieven in de kijker te zetten. De site Warme Buurten verbindt zo burgers met elkaar én met het sociale en culturele leven in […]

Een explosie van vrijwillige energie in Coronatijden

De coronacrisis bracht een spontane uitbarsting van vrijwillige energie op gang. Dat had niemand ooit kunnen dromen. Gelukkig stonden lokale besturen meteen klaar om deze stroom succesvol te kanaliseren. Hoe deden ze dat en zullen ze de inzet ook verduurzamen? De Warmste Week zet in op deze vrijwillige energie en ook hier kunnen de lokale […]

Verzekeren van coronavrijwilligers

De tijdelijke uitbreiding van de Gratis Verzekering eindigde eind juli 2020 en wordt niet langer aangeboden. Voor de inzet van vrijwilligers via jullie lokaal bestuur zelf stellen we voor dat je de mensen verzekert via de eigen vrijwilligersverzekering van de stad of gemeente. De kans dat de verzekeraar dat zal doen zonder een noemenswaardige meerkost aan te rekenen, is […]

Proef dit najaar gratis van onze vernieuwde tool om je vrijwilligersplatform uit te bouwen

  In het voorjaar zagen we een uitbraak van vrijwillige energie. Lokale besturen stonden meteen paraat en zetten een platform op om die energie te kanaliseren. Nu ben je op zoek naar manieren om deze inzet vast te houden. Een structureel geïntegreerd vrijwilligersplatform op je eigen website is daarbij hét instrument. Met onze widgets op tools.vrijwilligerswerk.be bouw […]

Kracht

Dat is het thema van de Internationale Dag van de Vrijwilliger 2020. Je kan het beeld van de campagne al gebruiken, de campagnesite  vullen we de komende periode stelselmatig. IVD 2020 KRACHT

KB dat beperkte en tijdelijke verhoging van de kostenvergoeding regelt.

Geen goede regeling vinden we als Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, maar hier is dan de regeling die voor een beperkte groep vrijwilligers en onder strikte voorwaarden een verhoging toelaat van het jaarlijks maximum. Deze regeling geldt enkel in 2020 en op voorwaarde dat: er bewezen kan worden dat de vrijwilligers in de periode van 18 […]

Grote Survey Vlaanderen Helpt

Vrijwilligde je tijdens de Corona-crisis? Wilde je dat doen maar lukte het uiteindelijk niet? De hoeveelheid Vrijwillige Energie die losbarstte vanaf maart 2020 was enorm en we willen daar meer over leren. Daarom voeren we samen met de Universiteit Gent voeren we de Grote Survey Vlaanderen Helpt uit. Een dik kwartier van je tijd kost je […]

Slim Vrijwilligen geactualiseerd

Een nieuw kleedje, minder tekst. Zodat organisaties, verenigingen en lokale besturen snel en helder zicht krijgen op de regelgeving over vrijwilligerswerk. We bieden dat zomaar aan, gratis, dus downloaden maar. Je kan ook een beknopte versie downloaden, voor de vrijwilligers en kandidaat vrijwilligers, en om mensen goesting te geven om te vrijwilligen.